Αγγειακές παθήσεις

Πολυαγγειακός είναι ο ασθενής που πάσχει από αγγειακές παθήσεις όπως στενώσεις αρτηριών ή ανευρύσματα αορτής και άλλων αρτηριών σε πολλαπλά επίπεδα και με ποικίλη εντόπιση.

Η εντόπιση των στενώσεων σε διαδοχικά επίπεδα όπως την αορτή και τις λαγόνιες αρτηρίες κεντρικά σε συνδυασμό και με στενώσεις στις μηριαίες, τις ιγνυακές ή τις κνημιαίες αρτηρίες περιφερικά όχι μόνο αθροίζουν αλλά πολλαπλασιάζουν την κλινική επίπτωση και τα συμπτώματα της ισχαιμίας στον ασθενή, εξηγεί ο κύριος ΒΟΥΡΛΙΩΤΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, ΑΓΓΕΙΟΛΟΓΟΣ – ΑΓΓΕΙΟΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ. Στις περιπτώσεις αυτές ο σχεδιασμός της αντιμετώπισης περιλαμβάνει πρώτα την αποκατάσταση της κεντρικότερης στένωσης όπως είναι μία στένωση λαγονίου αρτηρίας ή κοιλιακής αορτής και στη συνέχεια της στένωσης ή απόφραξης σε κάποια από τις περιφερικότερες αρτηρίες που αναφέρθηκαν.

Η αποκατάσταση των κεντρικότερων στενώσεων μπορεί να εκτελεστεί με την τεχνική της ενδαγγειακής χειρουργικής με χρήση καθετήρων αγγειοπλαστικής με μπαλόνι και με μεταλλικούς ενδονάρθηκες τα γνωστά «stents». H τεχνική αυτή εκτελείται με διαδερμική παρακέντηση χωρίς τομές ή γενική αναισθησία και σε σύντομο χρόνο. Στην περίπτωση αυτή αποφεύγονται οι μεγάλες και βαριές αγγειοχειρουργικές επεμβάσεις που αποτελούσαν τον κανόνα στο παρελθόν και απαιτούσαν διάνοιξη της κοιλίας, μεγαλύτερο χειρουργικό χρόνο, χρόνο νοσηλείας και μετάγγιση αίματος.

 

Περισσότερα