Ανεύρυσμα κοιλιακής αορτής
Τι είναι;

Η αορτή, η οποία είναι η μεγαλύτερη αρτηρία στο σώμα μας, μεταφέρει το οξυγονωμένο αίμα από την καρδιά μας στο υπόλοιπο σώμα.
Το τμήμα αορτής που περνάει μέσα από το θώρακα ονομάζεται θωρακική αορτή, ενώ το τμήμα που βρίσκεται στην κοιλιά, ονομάζεται κοιλιακή αορτή. Χαμηλά στην κοιλιά η αορτή χωρίζεται σε δύο κλάδους, τις λαγόνιες αρτηρίες οι οποίες μεταφέρουν το αίμα στα κάτω άκρα.
Σε μερικούς ανθρώπους η αορτή και πιο συχνά η κοιλιακή αρχίζει να μεγαλώνει (αύξηση διαμέτρου). Η μόνιμη αυτή εντοπισμένη διάταση της κοιλιακής αορτής ονομάζεται ανεύρυσμα κοιλιακής αορτής.

Τι είναι;

Η ψηλάφηση σφύζουσας μάζας στην κοιλιακή χώρα πολλές φορές θέτει την υπόνοια ανευρύσματος κοιλιακής αορτής.
Τις περισσότερες φορές δεν εμφανίζονται συμπτώματα.
Σε ασθενείς που εμφανίζουν συμπτώματα, το πιο συχνό είναι ο πόνος στην κοιλιακή χώρα που μπορεί να αντανακλά στη μέση ή στο θώρακα.

Διάγνωση

Η διαγνωστική προσέγγιση εφόσον θέσει την ένδειξη ο ιατρός, είναι εύκολη και πραγματοποιείται με υπερηχογράφημα κοιλίας ( Triplex κοιλιακής αορτής). Όταν διαπιστωθεί η ύπαρξη ανευρύσματος τότε απαιτείται στις περισσότερες περιπτώσεις απεικονιστική εξέταση με 3D αξονική τομογραφία κοιλιακής αορτής ειδικά πριν τη χειρουργική ή ενδαγγειακή επέμβαση.

Θεραπεία

Όταν το μέγεθος του ανευρύσματος είναι μεγάλο ή αυξάνει σε διάμετρο τότε απαιτείται θεραπεία. Ο αγγειοχειρουργός μελετώντας τον ασθενή, την ηλικία, τις συνοδές παθήσεις, και τη μορφολογία του ανευρύσματος εκτιμά τον κατάλληλο χρόνο και την κατάλληλη θεραπεία για την αντιμετώπιση του ανευρύσματος.

Ανοικτή Χειρουργική Επέμβαση

Υπό γενική αναισθησία, με μέση συνήθως κοιλιακή τομή παρασκευάζεται το ανεύρυσμα της κοιλιακής αορτής και των κλάδων της. Το ανεύρυσμα κατά κάποιον τρόπο αφαιρείται (εκτομή) και η κοιλιακή αορτή αποκαθίσταται με χρήση συνθετικού μοσχεύματος.

Ενδαγγειακή αποκατάσταση ανευρύσματος κοιλιακής αορτής

Μέσα από 2 μικρές τομές στις βουβωνικές χώρες και τις μηριαίες αρτηρίες, κάτω από τον έλεγχο ακτινοσκόπησης εισάγεται το μόσχευμα (με stent) της κοιλιακής αορτής με την καθοδήγηση και χρήση ειδικών συρμάτων και καθετήρων. Η επέμβαση αυτή μπορεί να εκτελεστεί υπό τοπική αναισθησία και είναι λιγότερη επιβαρυντική ειδικά για τους ασθενείς με σοβαρές συνοδές παθήσεις.

Φωτογραφίες

Αξονική Τομογραφία τρισδιάστατη αορτικού ανευρύσματος.

Ανεύρυσμα κοιλιακής αορτής από το ύψος των νεφρικών αρτηριών

Μετά από ενδαγγειακή θεραπεία με θυριδωτό μόσχευμα