Αγγειοπλαστική αρτηριών με μπαλόνι/stent
Αγγειοπλαστική λαγόνιων αρτηριών - kissing stents
αγγειοπλαστικη
Απόφραξη ΔΕ λαγονίου αρτηρίας και στένωση αριστερής - Αγγειοπλαστική με kissing stents