Νέα ενδαγγειακή μέθοδος για την αντιμετώπιση των «δύσκολων» ανευρυσμάτων της αορτής

Η ενδαγγειακή αποκατάσταση των ανευρυσμάτων της κοιλιακής και θωρακικής αορτής έχει γίνει επέμβαση ρουτίνας τα τελευταία χρόνια σε όλο και περισσότερα νοσηλευτικά ιδρύματα της χώρας μας. Για την εφαρμογή της μεθόδου υπάρχουν συγκεκριμένες ανατομικές προϋποθέσεις, όπως ο περιορισμός του ανευρύσματος της κοιλιακής αορτής σε επίπεδο κάτωθεν  της έκφυσης των νεφρικών αρτηριών και ο περιορισμός του ανευρύσματος της θωρακικής αορτής σε επίπεδο πάνω από την έκφυση της κοιλιακής και μεσεντερίου αρτηρίας.
Η μόνη θεραπεία των ανευρυσμάτων που φτάνουν ως την έκφυση των νεφρικών αρτηριών (περινεφρικά), υψηλότερα (παρανεφρικά ή υπερνεφρικά) (εικ.1), καθώς και των θωρακοκοιλιακών αποτελούσε η ανοικτή χειρουργική επέμβαση, η οποία συνοδεύεται από σημαντικά ποσοστά νοσηρότητας (όπως νεφρική ανεπάρκεια και παραπληγία) και θνητότητας ακόμη και σε εξειδικευμένα κέντρα του εξωτερικού.
Για την αντιμετώπιση των ανευρυσμάτων αυτών μια νέα σχετικά στη χώρα μας μέθοδος, η οποία όμως εφαρμόζεται εδώ και χρόνια σε ελάχιστα κέντρα στον κόσμο (fenestrated-branched technique), στηρίζεται  στην ενσωμάτωση στο κύριο ενδαγγειακό μόσχευμα κατόπιν παραγγελίας,  οπών (θυρίδων) και πλάγιων μικρών μοσχευμάτων  (κλάδων) που αντιστοιχούν στα σημεία έκφυσης των σπλαχνικών αρτηριών της κοιλιακής αορτής (νεφρικές, άνω μεσεντέριο και κοιλιακή αρτηρία). Μέσα από τις οπές και τους κλάδους αυτούς καθετηριάζονται τα σπλαχνικά αγγεία, τα οποία διασφαλίζονται και επαναιματώνονται με νέα μικρότερα ενδαγγειακά μοσχεύματα (stents και αγγειοπλαστική). Με τον τρόπο αυτό το ανεύρυσμα αντιμετωπίζεται εξ’ολοκλήρου ενδαγγειακά (εικ.2) υπό ακτινοσκοπικό έλεγχο μέσω μικρών τομών στις βουβωνικές χώρες και με σημαντικά μικρότερα ποσοστά νοσηρότητας και θνητότητας.

Εικόνα 1. Παρανεφρικό ανεύρυσμα κοιλιακής αορτής (οι δύο νεφρικές αρτηρίες εκφύονται μέσα από τον ανευρυσματικό σάκο)

Εικόνα 2. Τελική εικόνα αξονικής αγγειογραφίας μετά τον πλήρη αποκλεισμό του ανευρύσματος.

Η εκτέλεση της μεθόδου αυτής προϋποθέτει εμπειρία και γνώσεις από τον αγγειοχειρουργό, ο οποίος θα πρέπει να έχει εξειδικευθεί σε ένα από τα λίγα στον κόσμο κέντρα πολυετούς εφαρμογής της. Η ελάχιστα αυτή επεμβατική μέθοδος αναμένεται να  βοηθήσει πολλούς Έλληνες ασθενείς με ανευρυσματική νόσο και ειδικότερα όσους πάσχουν και από άλλες σοβαρές παθήσεις και θεωρούνται υψηλού κινδύνου υποψήφιοι για ανοικτή χειρουργική επέμβαση.

Βιβλιογραφία
  • Beck AW, Bos WT, Vourliotakis G, Zeebregts CJ, Tielliu IF, Verhoeven EL. Fenestrated and branched endograft repair of juxtarenal aneurysms after previous open aortic reconstruction. J Vasc Surg 2009;49(6):1387-94.
  • Vourliotakis G, Bos WT, Beck AW, van den Dungen JJ, Prins TR, Verhoeven EL. Fenestrated stentgrafting after previous endovascular abdominal aortic aneurysm repair. J Cardiovasc Surg 2009; May 19 [Epub ahead of print]
  • Verhoeven EL, Vourliotakis G, Bos WT, Tielliu IF, Zeebregts CJ, Prins TR, Bracale UM, van den Dungen JJ. Fenestrated Stent Grafting for Short-necked and Juxtarenal Abdominal Aortic Aneurysm: An 8-Year Single-centre   Experience. Eur J Vasc Endovasc Surg. 2010.