Επιπολής θρομβοφλεβίτιδα
  • Η επιπολής θρομβοφλεβίτιδα (ΕΘ) αποτελεί φλεγμονώδη αντίδραση στη θρόμβωση του επιπολής φλεβικού δικτύου των άκρων. Οι κιρσοί αποτελούν τον κυριότερο προδιαθεσικό παράγοντα.
  • Κλινικώς, χαρακτηρίζεται από εντοπισμένο επιφανειακό άλγος, ερύθημα, θερμότητα, ευαισθησία και ψηλάφηση σκληρίας («κορδονιού»).
  • Διαγνωστικά με το έγχρωμο Duplex scanning επιβεβαιώνεται η επιπολής φλεβική θρόμβωση, το ύψος της κεντρικής επέκτασης του θρόμβου και αποκλείεται συνυπάρχουσα εν τω βάθει φλεβική θρόμβωση.
  • Η συντηρητική θεραπεία της περιφερικής ΕΘ περιλαμβάνει την ελαστική υποστήριξη του σκέλους, την κινητοποίηση, την ανάρροπη θέση κατά την κατάκλιση, την εφαρμογή υγρών επιθεμάτων, καθώς και τη χορήγηση αντιφλεγμονώδους αγωγής.
  • Στην περίπτωση της κεντρικότερης ΕΘ απαιτείται συχνότερη παρακολούθηση με Duplex και πιθανώς προφυλακτική αντιπηκτική αγωγή. Χειρουργική απολίνωση της σαφηνομηριαίας συμβολής ενδείκνυται σε περίπτωση συμμετοχής της συμβολής στην θρόμβωση και ιδίως όταν συνυπάρχει αντένδειξη για τη χορήγηση αντιπηκτικών.
  • Στην περίπτωση μετατροπής της ΕΘ σε εν τω βάθει φλεβική θρόμβωση απαιτείται πλήρης αντιπηκτική αγωγή.
  • Σε χρόνια φάση, η ΕΘ επί εδάφους κιρσών αποτελεί ένδειξη χειρουργικής αντιμετώπισης σε δεύτερο χρόνο.