Ανεύρυσμα λαγονίου – ενδαγγειακή αντιμετώπιση με πλάγιο κλάδο

Η ενδαγγειακή αυτή μέθοδος  (μόσχευμα με πλάγιο κλάδο) αποτελεί λιγότερο επεμβατική τεχνική  για την αντιμετώπιση εκτεταμένων ανευρυσμάτων της λαγονίου αρτηρίας που καταλαμβάνουν ακόμα και την έκφυση της έξω και έσω λαγονίου αρτηρίας. Στην περίπτωση αυτή ο πλάγιος κλάδος καθετηριάζεται από την ετερόπλευρη μηριαία αρτηρία και εισάγεται το stent που γεφυρώνει τον πλάγιο κλάδο με την έσω λαγόνιο αρτηρία.
Εικόνα 1. Γιγαντιαίο ανεύρυσμα της ΔΕ κοινής λαγονίου αρτηρίας (διάμετρο= 8,5 εκ.) που καταλάμβανε και τις εκφύσεις της έσω και έξω λαγονίου αρτηρίας σε συνδυασμό με ανεύρυσμα κοιλιακής αορτής.

Εικόνα 2. Ειδικό ενδοαυλικό μόσχευμα με πλάγιο κλάδο για την αντιμετώπιση του ανευρύσματος της κοινής λαγονίου αρτηρίας

Εικόνα 3. Ειδικό ενδοαυλικό μόσχευμα με πλάγιο κλάδο για την αντιμετώπιση του ανευρύσματος της κοινής λαγονίου αρτηρίας

Η λιγότερο επεμβατική αυτή μέθοδος εφαρμόστηκε πρόσφατα σε ασθενή με γιγαντιαίο ανεύρυσμα της ΔΕ κοινής λαγονίου αρτηρίας (διάμετρο= 8,5 εκ.) που καταλάμβανε και τις εκφύσεις της έσω και έξω λαγονίου αρτηρίας (εικ. 1) και ανεύρυσμα κοιλιακής αορτής. Ο ασθενής ετών 70, πάσχων και από άλλες σοβαρές παθήσεις και παχυσαρκία παρουσίαζε σχετική αντένδειξη για ανοικτή χειρουργική αντιμετώπιση.
Εικόνα 4,5. Αξονική αγγειογραφία του ασθενούς πριν και μετά την ενδαγγειακή αντιμετώπιση όλων των ανευρυσμάτων.
Τοποθετήθηκε ενδαγγειακό μόσχευμα με πλάγιο κλάδο που καθετηριάστηκε από την ετερόπλευρη μηριαία αρτηρία (εικ. 2). Στη συνέχεια στον ίδιο χειρουργικό χρόνο αντιμετωπίστηκε ενδαγγειακά και το ανεύρυσμα της κοιλιακής αορτής από το οποίο έπασχε ο ασθενής (εικ. 3).
Ο ασθενής δεν χρειάστηκε μετάγγιση ή νοσηλεία στη ΜΕΘ, ενώ την τρίτη μετεγχειρητική ημέρα εξήλθε της κλινικής χωρίς επιπλοκές. Η αξονική τομογραφία κατά την παρακολούθηση μετά το εξάμηνο ανέδειξε πλήρη βατότητα του πλάγιου κλάδου χωρίς εικόνα διαφυγής και με αποκλεισμό όλων των ανευρυσμάτων (εικ. 5).
Με τα μοσχεύματα και τη μέθοδο που περιγράφηκε, η επέμβαση γίνεται ενδαγγειακά, με μικρές τομές και μικρότερη επιβάρυνση του ασθενούς. Η μέθοδος αυτή συνοδεύεται από χαμηλότερα ποσοστά θνητότητας και νοσηρότητας σε σχέση με την ανοικτή επέμβαση. Ο ασθενής έχει ανάγκη από λιγότερη μετάγγιση αίματος ή και καθόλου, ο χειρουργικός χρόνος είναι μικρότερος, όπως και ο συνολικός χρόνος νοσηλείας.

Εικόνα 4. Ανεύρυσμα κοιλιακής αορτής και λαγονίου αρτηρίας

Εικόνα 5. Ενδαγγειακή αντιμετώπιση ανευρύσματος με πλάγιο κλάδο