Δρ Γεώργιος Βουρλιωτάκης

Σπουδές

Ολοκλήρωση της μέσης εκπαίδευσης στο πρότυπο Λύκειο της Ιωνιδείου σχολής Πειραιά με άριστα. Εισαγωγή μετά από Πανελλήνιες εξετάσεις τον Σεπτέμβριο του 1989 στο Ιατρικό Τμήμα της Σχολής Επιστημών Υγείας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης και αποφοίτηση τον Ιούλιο του 1995. Έκδοση άδειας ασκήσεως ιατρικού επαγγέλματος στις 12/10/1995. Φοίτηση στη Σχολή Εφαρμογής Υγειονομικού (ΣΕΥ). Εκπαίδευση ως γενικός ιατρός σε κλινικές και το τμήμα επειγόντων του 401 ΓΣΝ Αθηνών (για ένα έτος).

Ειδικότητα – Μετεκπαίδευση

Το Νοέμβριο του 1998, έναρξη της ειδικότητας της αγγειοχειρουργικής με συμπλήρωση των δύο ετών της Γενικής  Χειρουργικής στην Α΄ Χειρουργική Κλινική του  401 ΓΣΝΑ και το τρίτο έτος στην Α΄ Χειρουργική Κλινική του Πανεπιστημίου Αθηνών στο «Λαϊκό» Νοσοκομείο  υπό τη Δ/νση του Καθηγητή Ηλία Μπαστούνη. Το Δεκέμβριο του 2001 διορισμός εκ νέου στην ίδια Κλινική σε θέση Ειδικευομένου Ιατρού για τη συμπλήρωση των τεσσάρων ετών άσκησης στην Αγγειοχειρουργική. Στις 18 Μαρτίου του 2006 ολοκλήρωση της ειδικότητας της Αγγειοχειρουργικής.

Γεωργιος Βουρλιωτάκης - Αγγειοχειρουργός
Γεωργιος Βουρλιωτάκης - Αγγειοχειρουργός

Θέσεις ως ειδικευμένος Αγγειοχειρουργός

Aπό τον Ιούνιο 2006 Τμηματάρχης Χειρουργικού τμήματος περιφερειακού Στρατιωτικού νοσοκομείου Ιωαννίνων.
Από τον Ιανουάριο 2008 επιμελητής της Αγγειοχειρουργικής κλινικής του 401 ΓΣΝΑ και 417 ΝΙΜΤΣ.
Από το Σεπτέμβριο 2008 επιμελητής (endovascular fellow) στην Αγγειοχειρουργική Κλινική – Κλινική Ενδαγγειακής Χειρουργικής του Πανεπιστημίου του Groningen της Ολλανδίας (University Medical Center, Hospital of Groningen, Netherlands.
Από τον Οκτώβριο 2009 επιμελητής της Αγγειοχειρουργικής κλινικής του 401 ΓΣΝΑ.
Από 2013-2016 Αναπληρωτής Διευθυντής της Αγγειοχειρουργικής κλινικής και Διευθυντής του τμήματος Ενδαγγειακής Χειρουργικής του 401 ΓΣΝΑ.
Από 2016-2020 Αναπληρωτής Διευθυντής του Αγγειοχειρουργικού τμήματος του 417 ΝΙΜΤΣ.
Από το 2017 Διευθυντής τμήματος Ενδαγγειακής Χειρουργικής και Μοσχευμάτων του Mediterraneo Hospital.

Από το 2018 Διευθυντής Αγγειοχειρουργικής κλινικής Ευρωκλινικής Αθηνών.

Μετεκπαίδευση σε κέντρο του εξωτερικού μετά τη λήψη ειδικότητας

Από 25 Σεπτεμβρίου 2008 και για ένα έτος Endovascular Fellow (κλινική  θέση) στην Αγγειοχειρουργική Κλινική – Κλινική Ενδαγγειακής Χειρουργικής του Πανεπιστημίου του Groningen της Ολλανδίας (University Medical Center, Hospital of Groningen, Netherlands) υπό την καθοδήγηση του Pr E.L. Verhoeven. Εκπαίδευση στην ενδαγγειακή χειρουργική, την ελάχιστα επεμβατική ενδαγγειακή τεχνική αντιμετώπισης παρανεφρικών και θωρακοκοιλιακών ανευρυσμάτων με θυριδωτά ενδομοσχεύματα (Fenestrated – Branched) καθώς επίσης και στη νέα μέθοδο αναίμακτης αντιμετώπισης των κιρσών με Radio Frequency Ablation υπό τοπική αναισθησία. Πραγματοποίηση μεγάλου αριθμού ενδαγγειακών επεμβάσεων, ειδικότερα επεμβάσεων για ανευρύσματα κοιλιακής και θωρακικής αορτής, RFA ablation σε επεμβάσεις κιρσών αλλά και κλασικών αγγειοχειρουργικών επεμβάσεων.

Διδακτορική διατριβή

Εκπόνηση διδακτορικής διατριβής με τίτλο: «Συμβολή στη μελέτη της Ve-Cadherin (Vascular Endothelial Cadherin) στην αθηρωματική καρωτιδική πλάκα», στην Α’ Χειρουργική Κλινική του Πανεπιστημίου Αθηνών  και στο τμήμα Ιστολογίας του Πανεπιστημίου Αθηνών (2001-2005). Αναγόρευση σε διδάκτορα της Ιατρικής σχολής Πανεπιστημίου Αθηνών τη 18η/5/2005 με επίδοση «Άριστα».

Προσκεκλημένος εισηγητής σε στρογγυλές τράπεζες συνεδρίων
 • “Τεχνικές διαφορές μεταξύ των θυριδωτών μοσχευμάτων”: στρογγυλό τραπέζι: Προβλήματα και λύσεις σε σύνθετες ενδαγγειακές αορτικές επεμβάσεις: 18ο Πανελλήνιο Συνέδριο Αγγειολογίας, Αγγειακής & Ενδαγγειακής Χειρουργικής,  14 – 16 Μαρτίου 2019, Αθήνα.
 • “Ενδαγγειακή αντιμετώπιση παρανεφρικού ανευρύσματος κοιλιακής αορτής με θυριδωτή τεχνική (fenestrated technique)”: στρογγυλό τραπέζι: Καρδιά και Αγγεία στην εκπαιδευτική ημερίδα: Ομάδες Καρδιάς & Αορτής – Παρόν και μέλλον, 10 Νοεμβρίου 2018, Αθήνα.
 • “Planning a juxtarenal aortic aneurysm for fenestrated EVAR” στο διεθνές συνέδριο: LIVE 2018 – ESCVS SUMMER SCHOOL, 24-26 May 2018, Patra Greece.
 • “Εχθρικός κεντρικός αυχένας & παρανεφρικά ανευρύσματα. Σύγχρονη αντιμετώπιση-τεχνική FEVAR”, 17ο πανελλήνιο συνέδριο-αγγειακής και ενδαγγειακής χειρουργικής-αγγειολογίας, 15-18 Μαρτίου 2018, Θεσσαλονίκη.
 • «Moving EVAR upwards: Fenestrated stent-graft repair for complex AAΑ» στο διεθνές συνέδριο: LIVE 2017, 11-14 May 2017, Thessaloniki Greece.
 • «Παρανεφρικά Ανευρύσματα: Τεχνική – Ενδείξεις: Θυριδωτά – Με κλάδους», 16ο πανελλήνιο συνέδριο αγγειολογίας-αγγειακής και ενδαγγειακής χειρουργικής, 3-5 Μαρτίου 2017, Αθήνα.
 • «Αντιμετώπιση θωρακοκοιλιακού ανευρύσματος τύπου ΙΙ με διακλαδούμενο μόσχευμα “off the shelf” Στην Επιστημονική Εκδήλωση με τίτλο: «ΕΝΔΑΓΓΕΙΑΚΗ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΑΝΕΥΡΥΣΜΑΤΩΝ ΚΟΙΛΙΑΚΗΣ ΚΑΙ ΘΩΡΑΚΙΚΗΣ ΑΟΡΤΗΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΛΗΨΗ ΚΛΙΝΙΚΩΝ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ» 10-11 Φεβρουαρίου 2017, Λάρισα.
 • “Ποιες οι ενδείξεις αποκατάστασης των παρανεφρικών ανευρυσμάτων με ανοικτή μέθοδο, με θυριδωτά ή με πλάγιους κλάδους μοσχεύματα (fenestrated, side-branched) και δίκην καπνοδόχου (chimney);” 15ο Πανελλήνιο Συνέδριο Αγγειακής και Ενδαγγειακής Χειρουργικής, 31 Μαρτίου – 2 Απριλίου 2016, Αθήνα.
 • “Δευτερογενείς επεμβάσεις μετά από ΤEVAR”, 15ο Πανελλήνιο Συνέδριο Αγγειακής και Ενδαγγειακής Χειρουργικής, 31 Μαρτίου – 2 Απριλίου 2016, Αθήνα.
 • “Ενδαγγειακή αντιμετώπιση παρανεφρικών και θωρακοκοιλιακών ανευρυσμάτων  (θυριδωτή  τεχνική  και πλάγιοι κλάδοι)”  στα Μετεκπαιδευτικά Μαθήματα της Αγγειοχειρουργικής Κλινικής του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας για το ακαδημαϊκό έτος 2015-16, 18 Φεβρουαρίου 2016, Λάρισα.
 • “Αγγειακό Εγκεφαλικό Επεισόδιο – Στένωση Καρωτίδων” σε στρογγυλό τραπέζι για τη διάγνωση- διαφορική διάγνωση και Αντιμετώπιση οξέων αγγειολογικών περιστατικών, Γ’ Πανελλήνιο Επιστημονικό Συνέδριο που διοργάνωσαν οι SOS ΙΑΤΡΟΙ και η ΕΕΕΕΙ, 28 Νοεμβρίου 2015, Αθήνα.
 • “Ποιοι παράγοντες μπορούν να επηρεάσουν τα αποτελέσματα του ελέγχου θρομβοφιλίας; Ποιοι θρομβοφιλικοί παράγοντες πρέπει να επανελέγχονται; ” Επιστημονική εκδήλωση της Ελληνικής Εταιρείας Αγγειακής και Ενδαγγειακής Χειρουργικής με θέμα: Πάλη κατά της θρομβοεμβολής, 21-23 Ιουνίου 2015, Αθήνα.
 • “Fenestrated and branched endografting of pararenal and thoraco-abdominal aortic aneurysms”  LIVE 2015 symposium (Leading Innovative Vascular Education), 21-23 May 2015, Heraklion Crete , Greece.
 • «Αντιμετώπιση θωρακοκοιλιακών ανευρυσμάτων με πλάγιους κλάδους» 14ο Πανελλήνιο Συνέδριο Αγγειακής και Ενδαγγειακής Χειρουργικής, 13-16 Μαρτίου 2014, Αθήνα.
 • «Ενδαγγειακή αποκατάσταση θωρακοκοιλιακών ανευρυσμάτων. Μοσχεύματα με πλάγιους κλάδους» Ημερίδα Αγγειακής Χειρουργικής, Α΄Χειρουργική Κλινική Πανεπιστημίου Αθηνών, 25 Ιανουαρίου 2014, Αθήνα.
 • «Αντιμετώπιση θωρακοκοιλιακών ανευρυσμάτων με ενδαγγειακή και υβριδική μέθοδο» 13ο Πανελλήνιο Συνέδριο Αγγειακής και Ενδαγγειακής Χειρουργικής, 22-24 Μαρτίου 2012, Αθήνα.
 • «Ανευρύσματα κοιλιακής αορτής – Σύγχρονη αντιμετώπιση. Ραγέν Ανεύρυσμα κοιλιακής αορτής» 12η Πανελλήνια επιστημονική συνάντηση του Ελληνικού Κολλεγίου Χειρουργών, 28-30 Ιανουαρίου 2011, Καλαμπάκα.
 • «Θυριδωτά μοσχεύματα Ενδείξεις – Σχεδιασμός – Εφαρμογή» Ημερίδα Ελληνικής Αγγειοχειρουργικής Εταιρίας με θέμα: Σύγχρονη αντιμετώπιση των ανευρυσμάτων της κοιλιακής αορτής – θεωρία και πράξη, 16 Οκτωβρίου 2010, Αθήνα.
 • «Ραγέντα ανευρύσματα κοιλιακής αορτής: H ενδαγγειακή αντιμετώπιση ελαττώνει τη θνησιμότητα;» 4o Πανελλήνιο Συνέδριο του Ελληνικού Κολλεγίου Χειρουργών, 16-17 Απριλίου 2010, Αθήνα.
 • Συμμετοχή στο προεδρείο προφορικών ανακοινώσεων στο XXIII World Congress of the International Union of Angiology, 21-25 Jun 2008, Αθήνα.
 • «Αντιμετώπιση της Περιφερικής Αρτηριακής Νόσου» Eλληνική Αγγειοχειρουργική εταιρία, Αγγειοχειρουργικό τμήμα Πανεπιστημίου Ιωαννίνων. Κλινικό φροντιστήριο για την Περιφερική Αρτηριακή Νόσο, 13η Ιουνίου 2007, Ιωάννινα.
Διακρίσεις - Υποτροφίες
 • Βραβείο καλύτερης αναρτημένης ανακοίνωσης στο 16ο Πανελλήνιο Συνέδριο Αγγειακής και Ενδαγγειακής Χειρουργικής, 3-5 Μαρτίου 2017, Aθήνα, για την ανακοίνωση: Ανεύρυσμα κοιλιακής αορτής και πεταλοειδής νεφρός . Κλασική ή ενδαγγειακή αποκατάσταση;
 • Βραβείο καλύτερης αναρτημένης ανακοίνωσης στο 15ο Πανελλήνιο Συνέδριο Αγγειακής και Ενδαγγειακής Χειρουργικής, 31 Μαρτίου – 2 Απριλίου 2016, Aθήνα, για την ανακοίνωση: Παρουσίαση 2 σύνθετων περιπτώσεων ασθενών με ανεύρυσμα θωρακικής αορτής που αντιμετωπίστηκαν υβριδικά.
 • 3ο Βραβείο καλύτερης ελεύθερης ανακοίνωσης στο 14ο Πανελλήνιο Συνέδριο Αγγειακής και Ενδαγγειακής Χειρουργικής, 13-16 Μαρτίου 2014, Aθήνα, για την ανακοίνωση: Fenestrated and branched endovascular repair of juxtarenal abdominal and thoracoabdominal aortic aneurysms.
 • Υποτροφία το 2008 για εκπαίδευση στην ενδαγγειακή χειρουργική επί ένα (1) έτος στην Αγγειοχειρουργική Κλινική – Κλινική Ενδαγγειακής Χειρουργικής του Πανεπιστημίου του Groningen της Ολλανδίας (University Medical Center, Hospital of Groningen, Netherlands) υπό την καθοδήγηση του Pr E.L. Verhoeven.
 • Βραβείο καλύτερης προφορικής ανακοίνωσης στο XIΙ Congress of the Mediterranean League of Angiology and Vascular Surgery, 22-26 May 2002, Paphos, Cyprous για την ανακοίνωση: Αneurysms of the extracranial carotid artery: Twenty-year experience.
Επιστημονικό έργο
Συμμετοχή σε επιστημονικές εταιρείες - Συλλόγους
 • Ιατρικός  Σύλλογος Αθηνών
 • Ελληνική  Αγγειοχειρουργική  Εταιρεία
 • Ελληνική Φλεβολογική Εταιρεία
 • Ιατρικός  Σύλλογος  Ολλανδίας
 • Ευρωπαϊκή Αγγειοχειρουργική Εταιρεία
Ερευνητική εμπειρία
 • Υπεύθυνος οργάνωσης και εκπαιδευτής κλινικού φροντιστηρίου – workshop με θέμα: Ενδαγγειακές τεχνικές θυριδωτών μοσχευμάτων, 18ο Πανελλήνιο Συνέδριο Αγγειολογίας-Αγγειακής και Ενδαγγειακής Χειρουργικής, 14-16 Μαρτίου 2019, Αθήνα.
 • Workshop: Μετρήσεις για ενδοαυλική αποκατάσταση αορτής, 16ο Πανελλήνιο Συνέδριο Αγγειολογίας-Αγγειακής και Ενδαγγειακής Χειρουργικής, 3-5 Μαρτίου 2017, Αθήνα.
 • Workshop: Οι προ-εγχειρητικές μετρήσεις στην ενδαυλική αποκατάσταση αορτικών ανευρυσμάτων, 14ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ελληνικής Αγγειολογικής Εταιρείας, 6-8 Μαρτίου 2015, Αθήνα.
 • Workshop-Hands on: Μετρήσεις στα ανευρύσματα με προγράμματα ελεύθερης πρόσβασης, 14ο Πανελλήνιο Συνέδριο Αγγειακής και Ενδαγγειακής Χειρουργικής, 13-16 Μαρτίου 2014, Αθήνα.
 • Workshop: Sizing and Planning for Endovascular Repair of Descending Thoracic Aortic Pathologies-Theoretical teaching and Hands-on Practice on Osirix and 3Mensio software on imaging, sizing and planning endovascular repair for thoracic aortic pathologies. In collaboration with the University of Utrecht/Netherlands. LIVE 2013 symposium (Leading Innovative Vascular Education), 23-25 May 2013, Thessaloniki, Greece.
 • Workshop: Measuring and sizing in planning EVAR for AAA, January 12, 2013, Athens, Greece.
 • LIVE 2012 symposium (Leading Innovative Vascular Education), 24-27 May 2012, Alexandroupolis, Greece.
 • Εκπαιδευτής στη μέτρηση ανευρυσμάτων κοιλιακής και θωρακικής αορτής για ενδαγγειακή αποκατάσταση.
 • Συμμετοχή ως ερευνητής στην πολυκεντρική, διεθνή, τυχαιοποιημένη κλινική μελέτη φάσης ΙΙΙ του φαρμάκου SanOrg34006 (Idraparinux sodium).
Διδακτικό έργο
 • Μαθήματα αγγειοχειρουργικής και πρακτική εξάσκηση σε φοιτητές, ιατρούς και νοσηλευτές στην Α΄ Χειρουργική κλινική του Πανεπιστημίου Αθηνών.
 • Μετεκπαιδευτικά μαθήματα χειρουργικών τραυμάτων και μαθήματα Α΄ βοηθειών σε μόνιμο ή μη στρατιωτικό προσωπικό.
 • Μαθήματα αγγειοχειρουργικής στο νοσηλευτικό προσωπικό του 401 ΓΣΝΑ.
 • Μαθήματα αγγειοχειρουργικής σε φοιτητές Ιατρικής του Πανεπιστημίου του Groningen (University Medical Center Groningen) Netherlands (2008-2009).
 • “Ενδαγγειακή αντιμετώπιση παρανεφρικών και θωρακοκοιλιακών ανευρυσμάτων  (θυριδωτή  τεχνική  και πλάγιοι κλάδοι)”  στα Μετεκπαιδευτικά Μαθήματα της Αγγειοχειρουργικής Κλινικής του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας για το ακαδημαϊκό έτος 2015-16, 18 Φεβρουαρίου 2016, Λάρισα.
 • “Θυριδωτά και με πλάγιους κλάδους μοσχεύματα” μαθήματα σε ιατρούς στα πλαίσια του Μεταπτυχιακού Πρόγραμματος “Ενδαγγειακές Τεχνικές” (Endovascular Techniques) της Ιατρικής Σχολής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών που διοργανώνεται από την Αγγειοχειρουργική Κλινική του ΕΚΠΑ στο “Αττικόν” Νοσοκομείο (2019-2020).
 • “Aντιμετώπιση παρανεφρικών και θωρακοκοιλιακών ανευρυσμάτων θυριδωτά ενδομοσχεύματα”  στα Μετεκπαιδευτικά Μαθήματα της Αγγειοχειρουργικής Κλινικής του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας για το ακαδημαϊκό έτος 2019-20, 15 Απριλίου 2020, Λάρισα.
Μετεκπαιδευτικά μαθήματα – Σεμινάρια
 • Πιστοποιητικό επάρκειας γνώσεων και κατάρτισης σε θέματα ακτινοπροστασίας (ΚΥΑ 1014(ΦΟΡ)94/6.3.2001 (Β΄216) “Έγκριση Κανονισμών Ακτινοπροστασίας”, Παρ.1.1.7 ε) Ελληνική Επιτροπή Ατομικής Ενέργειας, 16/10/2017.
 • Clarivein workshop on venous disease, Prague, Czech 16 December 2016.
 • HANDS-ON WORKSHOP on VENOUS DISEASE, Limassol, Cyprus 30 October – 1 November 2014.
 • Ovation Prime Abdominal Stent Graft Live-Case Workshop, Bad Bevensen, Germany, 27th August 2013.
 • Anaconda Workshop. The Education Centre, Royal Derby Hospital, 8-9 September 2010.
 • Ινστιτούτο επιμόρφωσης του Τομέα Δημοσίου Μάνατζμεντ. Πρόγραμμα επιμόρφωσης διάρκειας 70 ωρών με θέμα Διοίκηση Υπηρεσιών Υγείας για στελέχη της Δημόσιας Διοίκησης, 12-23 Μαρτίου 2007, Αθήνα.
 • Κέντρο Επαγγελματικής Κατάρτισης του Eλληνικού Ινστιτούτου Υγιεινής και Ασφάλειας της Εργασίας (ΕΛ.ΙΝ.Υ.Α.Ε.). Πρόγραμμα επιμόρφωσης διάρκειας 30 ωρών για θέματα επαγγελματικής υγείας,13-17 Νοεμβρίου 2006, Αθήνα.
 • Β΄ Χειρουργική Κλινική, Εργαστήριο Ιατρικής Φυσικής, Αρεταίειο Νοσοκομείο. Σεμινάριο Ακτινοπροστασίας στην Αγγειακή και Ενδαγγειακή Χειρουργική στα πλαίσια των Επιστημονικών Εκδηλώσεων με θέμα: «Σύγχρονη Τεχνογνωσία», 10 Δεκεμβρίου 2005, Αθήνα.
 • Β΄ Χειρουργική Κλινική, Αρεταίειο Νοσοκομείο. Σεμινάρια συνεχιζόμενης ιατρικής εκπαίδευσης στην αγγειολογία – αγγειακή χειρουργική περιόδου 2003-2004 και 2004-2005.
 • Ορθοπαιδική Κλινική Πανεπιστημίου Ιωαννίνων. 20ο Σεμινάριο μικροχειρουργικής, 24-26 Ιουνίου 2004, Ιωάννινα.
 • Ελληνική Αγγειολογική και Αγγειοχειρουργική Εταιρεία. Ετήσια μετεκπαιδευτικά μαθήματα περιόδου 2002-2003.
 • Εκπαιδευτικό πρόγραμμα ηλεκτρονικών υπολογιστών (ΟΑΕΔ).: «Αυτοματισμός και Οργάνωση Ιατρικού γραφείου με την χρήση Η/Υ», εκμάθηση Windows 98, Microsoft-Word-Excel-PowerPoint 2000, καθώς και προγράμματος «Τηλεματική και Internet» με αντικείμενο την εφαρμογή αυτών στην Τηλεϊατρική, Μάϊος-Ιούνιος 2001, Αθήνα.
 • Ελληνική Χειρουργική Εταιρεία. Ετήσια μετεκπαιδευτικά μαθήματα της 14ης σειράς Γενικής Χειρουργικής, 1999, Αθήνα.
 • American College of Surgeons – Ελληνικό τμήμα. Course: Advanced Trauma Life Support (ATLS), 5-7 Μαρτίου 1999, Αθήνα.
 • Υπερβαρική – Καταδυτική Ιατρική.
 • Προληπτική Ιατρική στον Πυρηνικό και Βιολογικό Πόλεμο.
Ημερίδες – Συμπόσια
 • Α΄Χειρουργική Κλινική Πανεπιστημίου Αθηνών, Ημερίδα Αγγειακής Χειρουργικής, 25 Ιανουαρίου 2014, Αθήνα.
 • Ελληνική Φλεβολογική Εταιρεία, Ημερίδα με θέμα: “Η πρόληψη και θεραπεία της φλεβικής θρομβοεμβολικής νόσου σε ειδικές ομάδες ασθενών”, 14 Ιουνίου 2013, Γλυφάδα.
 • Ελληνικό Κολλέγιο Χειρουργών, 12η Πανελλήνια επιστημονική συνάντηση, 28-30 Ιανουαρίου 2011, Καλαμπάκα.
 • Γ.Ν.Λευκάδας, εκπαιδευτικό σεμινάριο με θέμα : “Μεταφορά Πολυτραυματία”, 1η Σεπτεμβρίου 2010, Λευκάδα.Ελληνική Αγγειοχειρουργική Εταιρία, Λαϊκό Νοσοκομείο, Ημερίδα με θέμα: Σύγχρονη αντιμετώπιση των ανευρυσμάτων της κοιλιακής αορτής – θεωρία και πράξη, 16 Οκτωβρίου 2010, Αθήνα.
 • University Medical Center Groningen, 3rd Symposium Endovasculaire Samenwerking Noord-Nederland, 13 November 2008, Groningen, Netherlands.
 • Ελληνική Νεφρολογική εταιρεία, σεμινάριο συνεχιζόμενης ιατρικής εκπαίδευσης στη Νεφρολογία με θέμα: Φάρμακα στις νεφρικές παθήσεις – Αντι-υπερτασικά, 28-29 Μαρτίου 2008, Ιωάννινα.
 • Eλληνική Αγγειολογική εταιρία, ημερίδα με θέμα: Νεώτερα δεδομένα στην Αγγειολογία και Αγγειοχειρουργική, 1η Δεκεμβρίου 2007, Αθήνα.
 • Eλληνική Αγγειοχειρουργική εταιρία, Αγγειοχειρουργικό τμήμα Πανεπιστημίου Ιωαννίνων. Κλινικό φροντιστήριο για την Περιφερική Αρτηριακή Νόσο, 13η Ιουνίου 2007, Ιωάννινα.
 • Β΄ Χειρουργική Κλινική Πανεπιστημίου Αθηνών, Αρεταίειο Νοσοκομείο, Ημερίδα συνεχιζόμενης ιατρικής εκπαίδευσης στην αγγειακή και γενική χειρουργική με θέμα: Τεχνογνωσία στη Χειρουργική – Ρομποτική χειρουργική, Laser, Τηλε-Ιατρική και ακτινοπροστασία, 10η Δεκεμβρίου 2005, Αθήνα.
 • Ελληνική Επιτροπή Ατομικής Ενέργειας σε συνεργασία με το Γενικό Νοσοκομείο Αθηνών «Λαϊκό», Ημερίδα Ακτινοπροστασίας με θέμα: Ακτινοπροστασία στην Επεμβατική Ακτινολογία, 23η Φεβρουαρίου 2005, Αθήνα.
 • Α΄ Χειρουργική κλινική του Πανεπιστημίου Αθηνών, 3η Ιατρική ημερίδα Λακωνίας με θέμα: Επίκαιρα Ιατρικά Θέματα – Νεώτερες Απόψεις, 23η Οκτωβρίου 2004, Λακωνία.
 • Αγγειοχειρουργική Κλινική Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης, Επιστημονική συνάντηση με θέμα: Αποφρακτική αρτηριοπάθεια κάτω άκρων, 15η Μαΐου 2004, Αλεξανδρούπολη.
 • Ελληνική Χειρουργική Εταιρεία και Β΄ Χειρουργική κλινική Πανεπιστημίου Αθηνών, Ημερίδα Αγγειοχειρουργικής με θέμα: Επείγουσα Αγγειοχειρουργική, 13η Μαρτίου 2004, Αθήνα.
 • Γενικό Νοσοκομείο Νίκαιας Πειραιά, Εκπαιδευτικές Ημερίδες Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας «Γ.Παπαδάκης», 10-14 Φεβρουαρίου 2004, Αθήνα.
 • Α΄ Χειρουργική Κλινική του Πανεπιστημίου Αθηνών, Ημερίδα με τίτλο: «Ενδαγγειακές επεμβάσεις: η ανάγκη εκσυγχρονισμού των Αγγειοχειρουργικών τμημάτων», 7η Νοεμβρίου 2003, Αθήνα.
 • Ιατρική Σχολή και Β΄ Χειρουργική κλινική Πανεπιστημίου Αθηνών, Ημερίδα Αγγειοχειρουργικής με θέμα: Αντιπαραθέσεις στην ενδαγγειακή χειρουργική-επανεπεμβάσεις, 10η Μαΐου 2003, Αθήνα.
 • Eλληνική Χειρουργική εταιρία και Ιατρική Σχολή Πανεπιστημίου Αθηνών, Συμπόσιο με θέμα : Πολυαγγειακός ασθενής, 30η Νοεμβρίου 2002, Αθήνα.
 • Eλληνική Αγγειοχειρουργική εταιρία, Αγγειοχειρουργική συνάντηση με θέμα: Οι μολύνσεις των συνθετικών υποκατάστατων των αγγείων και η τακτική αντιμετώπισης τους, 12η Δεκεμβρίου 2002, Αθήνα.
 • Α΄ Χειρουργική κλινική του Πανεπιστημίου Αθηνών, 2η Ιατρική ημερίδα Λακωνίας με θέμα: Επίκαιρα Ιατρικά Θέματα – Σύγχρονες Απόψεις, 2α Νοεμβρίου 2002, Λακωνία.
 • Εταιρία Ιατρικών Σπουδών, Επιστημονική ημερίδα με θέμα: Τι νεώτερο στην Ιατρική, 6η Οκτωβρίου 2001, Αθήνα.
 • Περιφέρεια Αττικής, 2η ημερίδα του Χάρτη Υγείας – Πρόνοιας με θέμα: Διασύνδεση Περιφερειακής Ομάδας – Τοπικών Φορέων, 6η Ιουνίου 2001, Αθήνα.
 • Διημερίδα με διεθνή συμμετοχή υπό την αιγίδα της Ελληνικής Γαστρεντερολογικής & Ακτινολογικής Εταιρείας, Σύγχρονες Απεικονιστικές & Επεμβατικές Τεχνικές στη Γαστρεντερολογία, 29-30 Σεπτεμβρίου 2000, Αθήνα.
 • 1η Επιστημονική ημερίδα συνεργασίας Υπουργείου Εθνικής Άμυνας και Υπουργείου Υγείας και Πρόνοιας, Αιμοδοσία στις Ένοπλες Δυνάμεις, 25 Μαΐου 2000, Αθήνα.
 • Διαβητολογικό Ιατρείο ΝΙΜΙΤΣ, Συμπόσιο με θέμα «Διαβητικό πόδι», 20 Ιανουαρίου 1996, Αθήνα.