Παθήσεις αρτηριών

Η ελάχιστα επεμβατική μέθοδος για αντιμετώπιση του θωρακοκοιλιακού ανευρύσματος αορτής που καταλαμβάνει τις νεφρικές αρτηρίες.

Μέχρι σχετικά πρόσφατα η μόνη θεραπεία των ανευρυσμάτων της αορτής που καταλαμβάνουν τις νεφρικές αρτηρίες (παρανεφρικά) ή και τις σπλαχνικές αρτηρίες (θωρακοκοιλιακά) αποτελούσε η ανοικτή χειρουργική επέμβαση, η οποία συνοδεύεται από σημαντικά ποσοστά νοσηρότητας (όπως νεφρική ανεπάρκεια και παραπληγία) και θνητότητας.

Ανεύρυσμα αορτής: Η νέα μέθοδος αντιμετώπισης

Η νέα λιγότερο επεμβατική μέθοδος αντιμετώπισης των ανευρυσμάτων αυτών (fenestrated-branched technique), στηρίζεται  στην παραγγελία ενδαγγειακών μοσχευμάτων (stents με μόσχευμα) τα οποία ενσωματώνουν οπές (θυρίδες) και πλάγια μικρά μοσχεύματα (κλάδους) που αντιστοιχούν στα σημεία έκφυσης των σπλαχνικών αρτηριών της αορτής (νεφρικές, άνω μεσεντέριο και κοιλιακή αρτηρία).

 

Περισσότερα