Ελληνικές δημοσιεύσεις
  • Βουρλιωτάκης Γ., Αϊβατίδη Χ. Θυριδωτά ενδαγγειακά μοσχεύματα για “δύσκολα” ανευρύσματα κοιλιακής αορτής. Ιατρικά Νέα, υπό έκδοση
  • Γ. Βουρλιωτάκης, Δ. Ξανθόπουλος, Ε. Αρναούτογλου, Ι. Παπακώστας, Γ. Κούβελος, Γ. Παπαδόπουλος, Μ. Ματσάγκας. “In situ” αρτηριακές παρακάμψεις σε ασθενείς με κρίσιμη ισχαιμία των κάτω άκρων. Ελληνική Αγγειοχειρουργική 2008; 13:90-97.
  • Βουρλιωτάκης Γ, Ματσάγκας Μ. Ενδαγγειακή αντιμετώπιση ανευρυσμάτων κοιλιακής αορτής – Ανασκόπηση.
    Ελληνική Αγγειοχειρουργική 2006; 5:147-157.
  • Βουρλιωτάκης Γ, Σιγάλα Φ., Γεωργόπουλος Σ., Παπαλάμπρος Ε., Μπαστούνης Η. Ο ρόλος των μορίων συγκράτησης των ενδοθηλιακών δεσμών στη συμπτωματική αθηρωματική καρωτιδική πλάκα. Ιατρική Επιθεώρηση Ενόπλων Δυνάμεων 2005; vol 39, (4-6), Ιουλ-Δεκ: 39: 89-96.
  • Σιγάλα Φ., Βουρλιωτάκης Γ. , Αγαπητός Μ., Καβαντζάς Ν., Παπασπύρου Σ., Κουρκούνη Α., Παπαλάμπρος Ε., Μπαστούνης Η. Συσχέτιση μεταξύ της συμπτωματολογίας των υπερηχογραφικών ευρημάτων και της ιστοπαθολογικής έκφρασης των μορίων VEGF και VE-Cadherin σε ασθενείς με καρωτιδική νόσο. Ελληνική Αγγειοχειρουργική 2002;11(1):31-37.
  • Βοηθός στην οργάνωση, επιμέλεια και έκδοση του περιοδικού της ΣΣΑΣ (Προσεγγίσεις), με γενικό και κυρίως επιστημονικό περιεχόμενο, όταν φοιτούσα στη Σχολή 1990-1993. Αρθρογράφος της μόνιμης στήλης του περιοδικού «Μικρά-Μικρά».